Haber Detayı
10 Haziran 2011 - Cuma 00:00 Bu haber 1548 kez okundu
 
Akaydın Hoca`ya ithaf olunur!
DİĞER Haberi
                Akaydın Hoca`ya ithaf olunur!

   Veli Göçer 18 yıl hapse mahkûm olmuş!                  TBMM tutanaklarından…         Tarih: 2 Mayıs 1985         Tek başına ANAP iktidarı dönemi…         Mecliste bir yasa tasarısı görüşülüyor:   İmar Yasası                      Halkçı Parti Kayseri Milletvekili, 1948 doğumlu, inşaat mühendisi, Mehmet Uner ve arkadaşları tarafından verilen önerge:                   ‘Yapı ruhsatı almak için dilekçeye zemin etüdü projesi (arazinin deprem yapısına göre yapı uygunluğunu belirten bilimsel rapor) eklenmesi zorunludur.’                   Tutanaklardan…                 Başkan:              ‘Komisyon üyeleri ve hükümet bu önergeye katılıyor mu efendim?’                 Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı İbrahim Özdemir (İstanbul):              ‘Katılmıyoruz efendim.’                   Devlet Bakanı Kazım Oksay (Bolu):           ‘Katılmıyoruz efendim.’                    Bunun üzerine önerge sahibi Mehmet Uner yine söz alır…                 ‘Her yerleşim yeri doğal çevrenin bir parçasıdır. Düzenli, dengeli ve sağlıklı yerleşimin baş koşulu, yer seçiminin uygun yapılmasına bağlıdır. Yasa tasarısında  jeolojik özelliklerin göz önüne alınmadığı  görülmektedir. Oysa ülkemiz doğal afetler açısından böylesine bir ihmalin sonuçlarına katlanır gibi olmadığını yaşayarak öğrenen ve bunu en iyi bilen ülkelerden biridir. Ülkemiz doğal afetler ve jeolojik nedenlerden kaynaklanan ve yarattığı sonuçlar açısından da doğal afetlerin en acımasızı olan depremlerin yoğun olarak yaşandığı ülkelerden biridir. Yüzde 92’si deprem bölgesi içinde olan ülkemizde, nüfusun yüzde 95’i deprem tehlikesi altında yaşamaktadır. Sanayimizin yoğun olduğu kentlerimizin yüzde 75’i, barajlarımızın yüzde 41’i birinci ve ikinci derecede tehlikeli deprem bölgelerinde yer almaktadır. Bu verilere ülkemizde bir yılda 1,1 yıkıcı deprem olduğunu da eklersek, bu konuda ciddi kuralların konulmasının ne kadar zorunlu olduğu kendiliğinden anlaşılır. Ülkemizde sadece son 45 yılda depremlerden 60.000 kişi hayatını kaybetmiş, 400.000 konut yıkılmıştır. Yalnızca depremlerin yol açtığı ekonomik değer kaybının en az 15 Atatürk Barajı’nı yapabilecek boyutta olduğu anlaşılır. Depremin ülkemizde yol açtığı zararlar Japonya’ya oranla 30 kat daha fazladır. Bu bize, çevre planlamasında jeolojik bilgilerden yararlandığımız takdirde zararımızın 30 kat azaltılabileceğini gösteren somut bir örnektir…         …Bu durumu yaratan en önemli neden, jeolojik incelemeler sonucu sakıncalı görülen yerlerin yerleşime açılmasıyla, jeolojik inceleme yapılmaksızın iskâna izin verilmesi olgularıdır…’         Başkan:         ‘Sayın Uner, toparlayınız lütfen!’                 Mehmet Uner:         Devamla         ‘İl ve ilçe imar işleri kurullarında jeoloji mühendisliği disiplininin temsil edilmesi yanında, belediyelerde jeoloji mühendislerinin istihdamına geçilmesi sağlanmalıdır… Bu hizmetlerin İmar Yasası kapsamına alınması önemlidir... ’                 Başkan:         ‘Sayın Uner lütfen tamamlayınız. Zamanınız üç dakika geçiyor. Müsamahamızı kötüye kullanmayın.’                 Mehmet Uner:         Devamla         ‘Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.’                 Başkan:         ‘Teşekkür ederim. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? ...Kabul etmeyenler? ...    Önerge Kabul edilmemiştir! ’                         Ölende mi, öldürende mi, öldürtende mi kabahat?             Veli Gökçek’e 18 yıl, ya bunlara?             Dolgun bir maaşla, cilalı ceylan derisi koltuk!             
Kaynak: Editör:
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Akaydın, Hoca`ya, ithaf, olunur!,
Yorumlar
Haber Yazılımı