Haber Detayı
10 Eylül 2019 - Salı 19:35 Bu haber 2312 kez okundu
 
DÜNYA EKONOMİK KRİZİ KAPIDA
Küresel Ekonomi’nin durgunluğun eşiğinde olduğuna dair birçok gösterge var. Rusya Ekonomisin de de 2019’da önemli bir yavaşlama yaşadı.
EKONOMİ Haberi
DÜNYA EKONOMİK KRİZİ KAPIDA

Dünya Ekonomik Krizi Kapıda mı?

Küresel Ekonomi’nin durgunluğun eşiğinde olduğuna dair birçok gösterge var. Rusya Ekonomisin de de 2019’da önemli bir yavaşlama yaşadı: Yılın ilk beş ayında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) büyüme oranı sadece yüzde 0,7 idi. Hükümet, Ulusal Kalkınma Projeleri’yle Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) büyümesini “yakmaya” çalışıyor. Ayrıca, en azından böyle bir döngüyü azaltmak için Devlet Serveti Fonu tarafından yapılan yatırımlar, tartışılmaktadır.

Döngüsel Pazar Gelişimi, iyi bilinen bir fenomendir. Ekonomide Forrester, Kondratiev, Kuznets, Juglar ya da Kitchin gibi ünlü ekonomistlerin çeşitli teorileri vardır. En son döngü, orta vadeli yatırım döngüsüdür. Bu Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), yatırım, enflasyon ve istihdamın dinamiklerini temel almaktadır. Bir döngünün süresi, yaklaşık yedi ila oniki yıldır. Teoriye göre her döngü, ekonomik bir krizle sonuçlanmaktadır. Böyle bir eşikte olduğumuza dair birçok işaret var.

Özellikle, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ekonominin gelişmesi açık bir örnek göstermektedir: 1957, 1958 ve 1973’teki Ekonomik Kriz, 1987’deki Borsa Çöküşü’nü izledi (Kara Pazartesi). Yaklaşık on yıl sonra 1997’de Asya Krizi, Rusya’da Ekonominin Çöküşü ve 1998’de sanayileşmiş ülkelerdeki durgunluk, dolayısıyla 2008 ve 2009’un küresel mali krizi etkili oldu. 2020 ya da 2021’den sonra bu olayların dinamikleri bir sonraki krizle beklenebilir. Bu işaretler, dünyanın farklı bölgelerinde ve farklı ekonomik sektörlerde giderek daha belirgin hale gelmektedir. Yaklaşan Bir Krizin Belirtileri

1. Büyüme oranlarında genel düşüş. Yavaşlama; Rusya, Çin ve Alman Ekonomileri’nde ve bir bütün olarak küresel ekonomide belirgindir.

2. Aynı zamanda anketler, dünya genelinde ekonomik büyümede daha da büyük bir toparlanma konusunda güven vermektedir. Uygulamada bu, sermaye malları siparişlerinde ve daha genel olarak yeni yatırım projelerinin sayısındaki düşüşe yansımıştır. Dayanıklı Tüketim Malları’na olan talep de Özel Hanehalkları’nda azalmıştır.

3. Çoğu ülkede borsa fiyatları düşmeye başlar, bu da genelde Reel Ekonomi’deki krizin habercisidir. Uzun ve Kısa Vadeli ABD Devlet Tahvilleri arasındaki doğal olmayan bir fark, karakteristiktir: Kısa Vadeli Tahvil verimliliği, Uzun Vadeli Tahvil verimliliğini aşmaya, dolayısıyla geride bırakmaya başlamıştır. Bu durum, geleneksel uygulamayla çelişmektedir.

Bu göstergeler, bir sonraki krizin önümüzdeki dönemde gelme hususunda kendini fazla bekletmeyecektir.

Zorlaştıran Koşullar

Dünya Ekonomisi, son yıllarda Ekonomi Politikası’nın özellikleriyle ilgili zor şartlarla karşı karşıya.

Birincisi; bu, borç geri ödeme yükünü içerir. Büyük ölçüde, bunlar 2008 krizinin parayla “Sular Altında Kalması” nedeniyle ortaya çıkan sorunlar. Sorunun ciddiyeti ülkeden ülkeye değişir, ancak er ya da geç bu borcun çözülmesi gerekir. Ekonomiyi yumuşak para politikası ile “Körüklemeye” çalışmak, sadece geri ödemeleri ertelemek, potansiyel olarak onları daha da zorlaştırmaktır.

İkincisi, ABD’nin lider konumda olduğu uluslararası ticarette büyük bir dengesizlik var. Trump Yönetimi’nin rekabet koşullarını idari tedbirlerle iyileştirme girişimleri, kazananın olamayacağı bir ticaret savaşına yol açabilir.

Rus Ekonomisi Tam Ortada

Rusya, Dünya Ekonomisi’ne derinlemesine entegre olmuş ve bu nedenle genel kriz, şüphesiz Rus Ekonomisi’nde durmayacaktır. Ayrıca 2008 yılında, Rus Hükümet Ekonomistleri’nin, Rusya’nın dünyanın en kötü mali krizinde “İstikrar Adası” olarak kalacağı yanılsaması hızla tahrip edildi. Aksine temel makroekonomik göstergelerdeki düşüş, Avrupa ülkelerinden daha güçlüydü.

Hiç kimse, krizin Küresel Ekonomi’ye ne zaman ulaşacağını ve tam olarak neyin tetikleyeceğini kesin olarak tahmin edemez. Ancak küresel bağlantının artmasının, kriz dalgalarının yayılmasını hızlandırdığı açıktır. Rus Hükümeti’nin mevcut önlemlerinin ne ölçüde Rusya için tehdit edici bir durgunluğu azaltabildiğini, 2020’de zaten görebilecektir.

 

 

 

Kaynak: (BURDUR İLKADIM ) - BURDUR İLKADIM İNTERNET GAZETESİ Editör: Mustafa ARSLAN
Etiketler: DÜNYA, EKONOMİK, KRİZİ, KAPIDA, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı