Yazı Detayı
17 Ekim 2020 - Cumartesi 13:44 Bu yazı 141 kez okundu
 
SOSYAL DEMOKRASİ
Özgür KARAKAYA
 
 

Sosyal kelimesinin kökeni bilimsel olarak:  Dostluk ve yoldaşlık eden, cana yakın,  topluma uygun, toplumu gözetendir. Toplumsal Latince  socialis socius yoldaş, ortak, müttefik  peşinden gitmektir. Devletin vatandaşların toplumsal ve ekonomik varlığını iyileştirmek için önemli roller edindiği yönetim anlayışıdır.Sosyal demokrasiden bahsederken Fransız devrimini hem bir başlangıç, hem de günümüze değin uzanan bir  sembol olarak kabul edebiliriz. Bu akımın en önemli temsilcileri arasında ise Bernstein, F. Lassalle ve K. Kautsky yer alır.  

Sosyal demokrasi, özgürlük,eşitlik,kardeşlik gibi değerleri de içine alır. Tarihi süreçte Sosyal Demokrasi siyasi anlamda barış, insan hakları ve sosyal adalet gibi kavramlarla ortaya sürülen ama aslında ekonomik anlamda emperyalist devlet ve şirketlerin sömürgelerden gelen gelirlerinin ufak bir bölümünün sus payı olarak Avrupalı emekçi kesimlere dağıtıldığı bir sistemin adıdır. Sosyal demokrasi  tarihte de prestijli bir yere sahip değildir. Batıya özgüdür . 

Sistem, liberal tekelci kapitalist sömürü sisteminin biraz daha yumuşak ve şefkatli bir yüz olarak gösterilmesidir.Irkçı temelli –milliyetçilikleri kabul etmez.Temsili demokrasi ve parlamenter sistemi esas alır. Serbest piyasa ekonomisini kabul eder.     Sosyalizmin temelinde var olan “devrim” olgusunu rededer. Devrimcilik karşıtı olarak reformcudur.

Kapitalizm içinde bir iyileştirmeyi savunur. Düzenin yamacılığını yapar.  Sınıfların çıkarımın  dengeye gelmesini savunur.Bireysel yeteneğin ve ulusal zenginliğe katkısının farklı olduğu düşüncesini taşır. Demokratik sistem içersinde mücadele ederek, kökten değişim peşinde koşmaz.                                                

Sermaye sınıfını da dışlamaz içselleştirir. Anti-kapitalist de  değildir. Emek yanlısı ama sermaye karşıtı da değildir. İki zıtlığı uzlaştırmayı görev edinir.Grevleri kırma yönü de bulunmaktadır. Emeğin sınıfının ortaya çıkışının kaçınılmaz olduğu yerde mücadeleyi de içeriden de engellemektedir.Egemen sınıfın temsilcisi gibi de davranırlar. Verilen tavizlerle kapitalizmin saldırganlığını törpüleyerek  varlığını korumasını sağlar.Serbest pazarı ve üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti kabul eder. 

Komünizme de karşı çıkar. Sosyal demokrasinin bu düşüncesi kapitalizmin bilimsel gerçekleri ile uyuşmamaktadır.  Marx, “kapitalist sistemde kârın artık değer sömürüsünden kaynaklandığını bilimsel olarak ortaya koymuştur. Sömürü ise kapitalist özel mülkiyet sistemi sürdükçe ortadan kaldırılamaz” demişti.Sosyal Demokrasi geniş insan yığınlarının sosyalizmin çekim merkezinden uzak tutulması işlevini üstlenmektedir. 

Esnek çalışma saatlerine de dirençli bir tavır ortaya koymaz. Yüzlerini sola değil sağa dönerler. Kapitalizmi yönetmeye talip olurlar. Emeğin iktidarını kurmayı tasarlamazlar. Emeğe bölüşümde biraz daha pay çıksın isterler. Emperyalizmin yedek lastiği olmaktan öteye geçememişlerdir.  

Kapitalizmin aşırı uçları: eşitsizlik, yoksulluk, sömürü bertaraf edilerek kapitalizm muhafaza edilmesi yönünde çaba harcanır. Devrimci sınıf dayanışması inancının birleştirdiği, dünyayı temelden değiştirecek, ulusal zenginliği sadece o emek sınıfının  yarattığı, sosyal demokrasi içersinde yer almaz.Kimi zaman sosyalizme yakın görünmeye, kimi zaman burjuvazinin safındaki yerini netleştirmeye çalışır. 

Kitle hareketlerini de eriten bir yapıya sahiptir.Kapitalizmini de savunucularıdırlar.Kapitalizme hizmetlerini sistemin devamı yönünde halkı rahatlatma işlevini üstlenir.Kibar düşünceli yüzünü de temsil eder.Sosyal demokrasi ve refah devleti anlayışı ile kapitalizmin piyasa ekonomisi içerisindeki katı yorumu yumuşatılmaya çalışılmaktadır.  

Sosyal Demokrasi, aslında sosyalizm ile liberalizmin birleşmesinden ortaya çıkmış bir ara çizgiye benzer. Liberalizm ve sosyalizmin melezi” olan sosyal demokrasi, ideolojik olduğu kadar pragmatik bir sentezdir. Geçmişe bakıldığında  hükümetlere yedek kuvvet olarak girdikleri dönemlerde katliamlara,çetelere,yolsuzluklara,yoğun işsizleştirmelere, özelleştirmelere, yoksullaştırmalara suç ortağı da olmuşlardı.Kamu çalışanlarının sendika hakları mücadelesi de oyalanmıştı.  

Halk direnişlerini de mesafeli durur. Muhalefette oldukları dönemlerde de  ciddi bir muhalefet söz konusu değildir.Sosyal Demokrat partiler, sınıf savaşımı düşüncesine dayanan, sınıf savaşımını zayıflatmaktadırlar… Sosyal demokrasinin yakın geleceğinde de , daha küçülmek ve daha fazla bölünmek vardır. Kitlelerin mücadeleci ruhu, sosyal demokrasinin ılıman limanlarında ödün verme üzerine çalışılmaktadır.

 Sosyal demokratların dünya görüşü “her yerde her şekilde uzlaşma” üzerine kuruludur. Sosyal demokratların planı  emeğin sınıfına kurtuluşuna hizmet etmek te değildir. Onun kapitalizm tarafından yaratılan zorlukları kabullenmesini ve hatta bunları paylaşmasını istemektirler.  

Sömürü düzeniyle uzlaşmaları suç ortağı olmalarına sebep oldu. Farklı bir dünya inşa etmeyi geciktirdi. Bazlamaya benzeyen bir durum söz konusudur. Bir tarafı pişmiş bir tarafı da pişmemiştir.Sosyal demokrasi alaca karanlığı andırır. Ne zaman net bir aydınlığa çıkacakları, ne zaman karanlığa girecekleri de belli olmamaktadır.

 

 
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SOSYAL, DEMOKRASİ, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
18 Kasım 2020
BİZİMKİLER
76 Okunma.
05 Temmuz 2020
İNSANLIKLA YAŞIT OLAY SEKS
230 Okunma.
07 Ekim 2019
HE-MAN
629 Okunma.
29 Eylül 2019
İÇİMİZİ KEMİREN ŞEYTAN “EGO”
238 Okunma.
27 Haziran 2019
JAMES BOND
382 Okunma.
24 Haziran 2019
İNSANIN ÖMÜR TÖRPÜSÜ NEFRET DİLİ
241 Okunma.
21 Mayıs 2019
İNSAN HAKLARI TARİHİ
321 Okunma.
03 Mayıs 2019
KISKANÇLIK
316 Okunma.
06 Nisan 2019
 UTANMAK
416 Okunma.
27 Mart 2019
İNSANIN EN ÖNEMLİ MEZİYETİ TECRÜBE
389 Okunma.
20 Mart 2019
HIRS
443 Okunma.
20 Şubat 2019
 CUMHURİYETÇİLİK
517 Okunma.
04 Şubat 2019
ANARŞİZİM
777 Okunma.
27 Aralık 2018
SAĞ İDEOLOJİNİN DOĞUŞU
678 Okunma.
17 Aralık 2018
 KARANLIKTA …
571 Okunma.
29 Kasım 2018
BAŞARI
796 Okunma.
16 Kasım 2018
ÖZÜR DİLEMEK,
487 Okunma.
30 Ekim 2018
ORHAN VELİ KANIK
507 Okunma.
12 Ekim 2018
KARİYERİZM
644 Okunma.
05 Ekim 2018
SESSİZLİK
498 Okunma.
28 Eylül 2018
SOLCULUK
596 Okunma.
13 Eylül 2018
EROTİZİM
2038 Okunma.
06 Eylül 2018
“BİR İNSAN KÖPRÜ KURAR BİN İNSAN GEÇER ”
920 Okunma.
28 Haziran 2018
LÜMPENLİK
696 Okunma.
06 Haziran 2018
TABU
753 Okunma.
21 Nisan 2018
VOLTRAN
864 Okunma.
17 Nisan 2018
KOMİNİZM
663 Okunma.
01 Nisan 2018
KÖLELİK
785 Okunma.
27 Aralık 2017
HALKÇILIK
929 Okunma.
11 Aralık 2017
METAFİZİK
883 Okunma.
30 Kasım 2017
BEST-SELLER
839 Okunma.
24 Kasım 2017
EVET
799 Okunma.
08 Ekim 2017
HAYIR
941 Okunma.
12 Temmuz 2017
YOZLAŞMA…
917 Okunma.
22 Haziran 2017
BENCİLLİK
877 Okunma.
19 Mayıs 2017
BAĞIMSIZLIK….
1009 Okunma.
15 Mayıs 2017
ÜLKEMİZDE ÇOCUK GELİNLER
1005 Okunma.
01 Nisan 2017
DEVRİMCİLİK
1032 Okunma.
20 Mart 2017
TACİZ
1068 Okunma.
22 Aralık 2016
AYDINLIK
1534 Okunma.
04 Kasım 2016
LAİKLİĞİN GETİRİSİ
1400 Okunma.
Haber Yazılımı