AİLE HEKİMLİĞİ’NDE ÇALIŞAN AİLE SA ĞLIĞI ÇALIŞANI EBE HEMŞİRELER DE İŞ BIRAKTI

SAĞLIK 02.08.2023 - 15:37, Güncelleme: 02.08.2023 - 15:37 3251+ kez okundu.
 

AİLE HEKİMLİĞİ’NDE ÇALIŞAN AİLE SA ĞLIĞI ÇALIŞANI EBE HEMŞİRELER DE İŞ BIRAKTI

SABİM Üyeleri 1-2 Ağustos 2023 tarihlerinde ortak basın açıklaması yapan sağlık çalışanları haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
19 Sendika 2 Aile Hekimliği Federasyonu olmak üzere toplam 21 STK’nın birleşimiyle kurulan kısa adı SABİM olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu, nitelikli sağlık hizmeti için 1-2 Ağustos 2023’te iş bıraktıklarını açıkladı. 1-2 Ağustos 2023 tarihlerinde ortak basın açıklaması yapan SABİM Üyeleri, sağlık çalışanlarının haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. 19 Sendika ve 2 Aile Hekimliği Federasyonu olmak üzere 21 STK’nın bir araya gelerek oluşturduğu kısa adı SABİM olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu, 1-2 Ağustos 2023 tarihlerinde iş bıraktı. 2 Ağustos’ta Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü önünde  açıklamada bulunan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Sekreteri Ebe Ayten Erdoğmuş, “Aile Sağlığı çalışanı ebe hemşire arkadaşlarımızın sistemle ilgili ciddi kaygıları var.” dedi Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Sekreteri Ebe Ayten Erdoğmuş şu açıklamayı yaptı:   “Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak üyelerimizin çoğunu aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları oluşturmaktadır. Kısaca SABİM adını verdiğimiz 21 STK’nın bir araya gelmesiyle oluşan bir yapının bileşeniyiz. Bu yapı 22 Temmuz’da bir basın açıklaması yaparak 1-2 Ağustos’ta iş bırakma kararında olduğumuzu açıkladı. Üstünden çok geçmeden zamanlaması manidar bir şekilde 29 Temmuz’da Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Eskiden Ceza Yönetmeliği dediğimiz Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak hukuk yoluyla yok hükmüne getirip hiç ettiğimiz yönetmelik yerine moda akımına uyar gibi yama işi (patchwork) yeni bir yönetmeliğimiz oldu. Ayrıca 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü resmi gazetede 32249 numarası ile yayınlanan 7456 no’lu kanunun Madde -13   -24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. Maddesinin başlığında yer alan ‘’ve mali haklar ‘’ ibaresi ‘’ hak ve yükümlülükleri ‘’şeklinde değiştirilerek i2. Fıkrasının 1. Cümlesinde yer alan ‘’ Aile Sağlığı Çalışanları Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Hekimi tarafından belirlenen ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kurumlarınca da ibaresi ‘’Aile Sağlığı Çalışanları Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen ve Aile Hekiminin de görüşü alınarak, kurumlarınca‘’ olacak şekilde değiştirilerek yürürlüğe girdi. Bambaşka bir kanun olan Aile Hekimliği Kanunu yine bambaşka bir kanun olan 657 sayılı DMK ile yamalamaya çalışmışlar. Elma ile armutu aynı dalda birleştirmeye çalışılan yeni yönetmelikle ilgili aile sağlığı çalışanı ebe hemşire arkadaşlarımızın sistemle ilgili ciddi kaygıları var.”     Ebe hemşireler, ailenizden gördüğünüz biridir Aile Sağlığı çalışanlarının sorunlarıyla ilgili konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Sekreteri Ebe Ayten Erdoğmuş,   “Toplumun sağlığını koruyan 1. Basamakta Aile Hekimliği’nin yapı taşlarından olan aile sağlığı çalışanları ismiyle sınıflandırılan ebe hemşireler açlık ve yoksulluk sınırı arasında kaybolmuş haklarını alamadıkları ücretlerle ve yoğun iş yükleriyle ruh sağlıklarını korumaya çalışıyor. Halkın çok kısmı aile sağlığı çalışanı kimdir, görevi nedir bilmez. Çünkü böyle bir meslek ve diploma yoktur. Aslında onlar Ayşe Ebedir, Zeynep Hemşiredir. Oturduğunuz mahalledeki Aile Hekimliği’ne gittiğinizde tansiyonunuzu ölçen, aile planlaması konusunda eğiten, kanser taramalarınızı obezite taramalarınızı takip eden, gebelik ve lohusalık kontrollerinizi yapan, bebeğinizin doğduğu günden beri tüm aşılarını uygulayan ve kendi çocuğu gibi takip eden, unuttuğunuz zaman arayıp hatırlatan, aklınıza gelebilecek her sağlık konusunda danıştığınız, görevi saymakla bitmeyen aileden biri gibi gördüğünüz ebe hemşirelerdir. Hani o çok övündüğünüz anne bebek ölüm oranlarını dünyada sayılı ülkeler arasına sokan en asgariye indirenlerdir aile sağlığı çalışanları. Aile hekimliği sisteminde kadro atamaları yoktur aile hekimi ve valilik ile sözleşme imzalayarak çalışırlar.” dedi.   Aile Sağlığı Ebe Hemşireleri ağır bir geçim sıkıntısı içindedir Aile Sağlığı çalışanı ebe hemşirelerin geçim sıkıntısında olduğunu söyleyen Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Sekreteri Ebe Ayten Erdoğmuş, “Hiçbir sınırı belli olmayan ve yeni çıkacak bir uygulama yönetmeliği ile düzenlenecek olan maddelerde Aile Sağlığı Çalışanı ibaresinin de Aile Sağlığı Ebe –Hemşiresi olarak değiştirilip açık ve net şekilde görev tanımlaması düzenlemesinin Aile Hekimliği sistemine Aile Sağlığı Çalışanları açısından daha profesyonel bir vizyon getireceğini düşünüyoruz. En önemlisi de  İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Aile Hekiminin görüşü alınarak belirlenecek  olan Aile Sağlığı Çalışanlarına liyakata dikkat edilmesi açısından sertifika verilmesini ve Aile Hekimliğinde Çalışma süresi hizmet puanı kadro durumlarının kriter olmasının gerekliliğini savunuyoruz. Toplumun sağlığını korumayı hedefleyen görevimizin en önemlilerinden bir tanesi olan ve pandemide daha da iyi anlaşılan bağışıklama hizmetlerinin başarılı olmasında, anne ve bebek ölüm oranlarının düşerek dünya standartlarında yer almamızda en büyük yükü canla başla yapıtık ve yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar içerisinde % 98 inin kadın olduğu bir meslek grubu olan Aile Sağlığı Ebe Hemşireleri ağır bir geçim sıkıntısı içindedir.” dedi. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Sekreteri Ebe Ayten Erdoğmuş’un konuşması aşağıdaki gibidir: “-Hak ettiğimiz ödemelerde tavana takılıp hakkımızı alamadığımızı yıllardır söylemekten yorulduk ama siz bizi görmezden gelmeye yorulmadınız! -Teşvik destek hesaplamalarında %3 gibi komik bir ek ödeme esprinizi istikrarla devam ettirmenizi ayakta alkışlıyoruz… Çocuklarımızın cebine harçlık olarak bile koymaya utandığımız bu oranı yükseltmek  sayısız torba yasalarından birine bakar ve bir gecede düzelebilir. Dün gönderdiğiniz mektuptaki ifadeleriniz gibi samimi iseniz tüm aile sağlığı çalışanlarının en büyük sorunu olan bu durumu düzeltin ki samimiyetinize inanalım. Samimi olduğunuzu düşünmüyoruz yanlış algı yaratma çabanız boşuna.   -Şiddete her an maruz kalma korkusuyla görevimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Kadın çalışanlar olarak uğradığımız sözel şiddetleri ve bu olumsuz çalışma şartlarımızı kitap yazsak dünya literatüründe yer alırız… Siz de bu durumu alkışlarsınız . -Boş aile hekimliği birimlerine görevlendirildiğimizde iş yükümüzün   % 100 artması  fakat ödemenin % 25’te kalıyor olması da bizi ne kadar önemsediğinizin, yok saydığınızın bir başka göstergesi.. - Patchwork yeni aile hekimliği yönetmeliğiniz gibi ödemeleriniz de perakende ve şartlı. Emekliliğimize yansıyacak ek ödeme değil tek ödeme talebimizi yineliyoruz. - Nedense her büyük eylemimizden önce bize mektup yazıyorsunuz. Eylem öncesi 31 Ağustos aksam üzeri gönderdiğiniz mektupta önceki gibi dolu vaat ve yapılan büyük işleri kapsıyor okuyan sanır ki ortamımız dikensiz gül bahçesi. Gelin sahaya  eserinizi görün. Gelirimizi çok arttırmışsınız biz bunu neden fark etmedik?  -Tartışmasız çok haklı olduğumuz taleplerimiz yerine getirilmediği gibi hep bizi daha kötüsüne maruz bıraktığınız, randevu taleplerimize cevap vermeyerek iletişim yollarını kapattığınız için yapılan bu eylemlere “sokak yoluyla” deyip hoş karşılamayacağınızı belirtmişsiniz. Biz, demokratik ülkelerde insanların derdini dile getirdiği ve yasal sayılan sokaklarda değiliz henüz sayın bakan. Demokratik hak mücadelemiz için alanlarda basın açıklaması yapıyoruz. -Uzun sözün kısası; bizi yamalı bohçalarla yönetemez, boş vaatlerle dolu mektuplarla kandıramaz, onurlu hak mücadelemizi SOKAK tarzı diyerek kendinizce aşağılayamaz, kelimelerin arasına sıkıştırdığınız tehditlerle korkutamazsınız. İnsanlık onurumuz için meslek onurumuz için, insanca yaşamak ve insanca çalışmak için mücadelemiz devam edecek. Emin olun.  -Aile Sağlığı Çalışanı ebe hemşire üyelerimizin hak ettikleri koşulları kazanana kadar Birlik Dayanışma Sendikası Olarak sahanın sorunlarını aktarmaya ve mücadeleye devam edeceğiz.”    
SABİM Üyeleri 1-2 Ağustos 2023 tarihlerinde ortak basın açıklaması yapan sağlık çalışanları haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

19 Sendika 2 Aile Hekimliği Federasyonu olmak üzere toplam 21 STK’nın birleşimiyle kurulan kısa adı SABİM olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu, nitelikli sağlık hizmeti için 1-2 Ağustos 2023’te iş bıraktıklarını açıkladı. 1-2 Ağustos 2023 tarihlerinde ortak basın açıklaması yapan SABİM Üyeleri, sağlık çalışanlarının haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

19 Sendika ve 2 Aile Hekimliği Federasyonu olmak üzere 21 STK’nın bir araya gelerek oluşturduğu kısa adı SABİM olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu, 1-2 Ağustos 2023 tarihlerinde iş bıraktı. 2 Ağustos’ta Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü önünde  açıklamada bulunan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Sekreteri Ebe Ayten Erdoğmuş, “Aile Sağlığı çalışanı ebe hemşire arkadaşlarımızın sistemle ilgili ciddi kaygıları var.” dedi

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Sekreteri Ebe Ayten Erdoğmuş şu açıklamayı yaptı:

 

“Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak üyelerimizin çoğunu aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları oluşturmaktadır. Kısaca SABİM adını verdiğimiz 21 STK’nın bir araya gelmesiyle oluşan bir yapının bileşeniyiz. Bu yapı 22 Temmuz’da bir basın açıklaması yaparak 1-2 Ağustos’ta iş bırakma kararında olduğumuzu açıkladı. Üstünden çok geçmeden zamanlaması manidar bir şekilde 29 Temmuz’da Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Eskiden Ceza Yönetmeliği dediğimiz Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak hukuk yoluyla yok hükmüne getirip hiç ettiğimiz yönetmelik yerine moda akımına uyar gibi yama işi (patchwork) yeni bir yönetmeliğimiz oldu. Ayrıca 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü resmi gazetede 32249 numarası ile yayınlanan 7456 no’lu kanunun Madde -13   -24.11.2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. Maddesinin başlığında yer alan ‘’ve mali haklar ‘’ ibaresi ‘’ hak ve yükümlülükleri ‘’şeklinde değiştirilerek i2. Fıkrasının 1. Cümlesinde yer alan ‘’ Aile Sağlığı Çalışanları Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Hekimi tarafından belirlenen ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen kurumlarınca da ibaresi ‘’Aile Sağlığı Çalışanları Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen ve Aile Hekiminin de görüşü alınarak, kurumlarınca‘’ olacak şekilde değiştirilerek yürürlüğe girdi. Bambaşka bir kanun olan Aile Hekimliği Kanunu yine bambaşka bir kanun olan 657 sayılı DMK ile yamalamaya çalışmışlar. Elma ile armutu aynı dalda birleştirmeye çalışılan yeni yönetmelikle ilgili aile sağlığı çalışanı ebe hemşire arkadaşlarımızın sistemle ilgili ciddi kaygıları var.”

 

 

Ebe hemşireler, ailenizden gördüğünüz biridir

Aile Sağlığı çalışanlarının sorunlarıyla ilgili konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Sekreteri Ebe Ayten Erdoğmuş,   “Toplumun sağlığını koruyan 1. Basamakta Aile Hekimliği’nin yapı taşlarından olan aile sağlığı çalışanları ismiyle sınıflandırılan ebe hemşireler açlık ve yoksulluk sınırı arasında kaybolmuş haklarını alamadıkları ücretlerle ve yoğun iş yükleriyle ruh sağlıklarını korumaya çalışıyor. Halkın çok kısmı aile sağlığı çalışanı kimdir, görevi nedir bilmez. Çünkü böyle bir meslek ve diploma yoktur. Aslında onlar Ayşe Ebedir, Zeynep Hemşiredir. Oturduğunuz mahalledeki Aile Hekimliği’ne gittiğinizde tansiyonunuzu ölçen, aile planlaması konusunda eğiten, kanser taramalarınızı obezite taramalarınızı takip eden, gebelik ve lohusalık kontrollerinizi yapan, bebeğinizin doğduğu günden beri tüm aşılarını uygulayan ve kendi çocuğu gibi takip eden, unuttuğunuz zaman arayıp hatırlatan, aklınıza gelebilecek her sağlık konusunda danıştığınız, görevi saymakla bitmeyen aileden biri gibi gördüğünüz ebe hemşirelerdir. Hani o çok övündüğünüz anne bebek ölüm oranlarını dünyada sayılı ülkeler arasına sokan en asgariye indirenlerdir aile sağlığı çalışanları. Aile hekimliği sisteminde kadro atamaları yoktur aile hekimi ve valilik ile sözleşme imzalayarak çalışırlar.” dedi.

 

Aile Sağlığı Ebe Hemşireleri ağır bir geçim sıkıntısı içindedir

Aile Sağlığı çalışanı ebe hemşirelerin geçim sıkıntısında olduğunu söyleyen Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Sekreteri Ebe Ayten Erdoğmuş, “Hiçbir sınırı belli olmayan ve yeni çıkacak bir uygulama yönetmeliği ile düzenlenecek olan maddelerde Aile Sağlığı Çalışanı ibaresinin de Aile Sağlığı Ebe –Hemşiresi olarak değiştirilip açık ve net şekilde görev tanımlaması düzenlemesinin Aile Hekimliği sistemine Aile Sağlığı Çalışanları açısından daha profesyonel bir vizyon getireceğini düşünüyoruz. En önemlisi de  İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Aile Hekiminin görüşü alınarak belirlenecek  olan Aile Sağlığı Çalışanlarına liyakata dikkat edilmesi açısından sertifika verilmesini ve Aile Hekimliğinde Çalışma süresi hizmet puanı kadro durumlarının kriter olmasının gerekliliğini savunuyoruz. Toplumun sağlığını korumayı hedefleyen görevimizin en önemlilerinden bir tanesi olan ve pandemide daha da iyi anlaşılan bağışıklama hizmetlerinin başarılı olmasında, anne ve bebek ölüm oranlarının düşerek dünya standartlarında yer almamızda en büyük yükü canla başla yapıtık ve yapmaya devam ediyoruz.

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar içerisinde % 98 inin kadın olduğu bir meslek grubu olan Aile Sağlığı Ebe Hemşireleri ağır bir geçim sıkıntısı içindedir.” dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Sekreteri Ebe Ayten Erdoğmuş’un konuşması aşağıdaki gibidir:

“-Hak ettiğimiz ödemelerde tavana takılıp hakkımızı alamadığımızı yıllardır söylemekten yorulduk ama siz bizi görmezden gelmeye yorulmadınız!

-Teşvik destek hesaplamalarında %3 gibi komik bir ek ödeme esprinizi istikrarla devam ettirmenizi ayakta alkışlıyoruz… Çocuklarımızın cebine harçlık olarak bile koymaya utandığımız bu oranı yükseltmek  sayısız torba yasalarından birine bakar ve bir gecede düzelebilir. Dün gönderdiğiniz mektuptaki ifadeleriniz gibi samimi iseniz tüm aile sağlığı çalışanlarının en büyük sorunu olan bu durumu düzeltin ki samimiyetinize inanalım. Samimi olduğunuzu düşünmüyoruz yanlış algı yaratma çabanız boşuna.  

-Şiddete her an maruz kalma korkusuyla görevimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Kadın çalışanlar olarak uğradığımız sözel şiddetleri ve bu olumsuz çalışma şartlarımızı kitap yazsak dünya literatüründe yer alırız… Siz de bu durumu alkışlarsınız .

-Boş aile hekimliği birimlerine görevlendirildiğimizde iş yükümüzün   % 100 artması  fakat ödemenin % 25’te kalıyor olması da bizi ne kadar önemsediğinizin, yok saydığınızın bir başka göstergesi..

- Patchwork yeni aile hekimliği yönetmeliğiniz gibi ödemeleriniz de perakende ve şartlı. Emekliliğimize yansıyacak ek ödeme değil tek ödeme talebimizi yineliyoruz.

- Nedense her büyük eylemimizden önce bize mektup yazıyorsunuz. Eylem öncesi 31 Ağustos aksam üzeri gönderdiğiniz mektupta önceki gibi dolu vaat ve yapılan büyük işleri kapsıyor okuyan sanır ki ortamımız dikensiz gül bahçesi. Gelin sahaya  eserinizi görün. Gelirimizi çok arttırmışsınız biz bunu neden fark etmedik? 

-Tartışmasız çok haklı olduğumuz taleplerimiz yerine getirilmediği gibi hep bizi daha kötüsüne maruz bıraktığınız, randevu taleplerimize cevap vermeyerek iletişim yollarını kapattığınız için yapılan bu eylemlere “sokak yoluyla” deyip hoş karşılamayacağınızı belirtmişsiniz. Biz, demokratik ülkelerde insanların derdini dile getirdiği ve yasal sayılan sokaklarda değiliz henüz sayın bakan. Demokratik hak mücadelemiz için alanlarda basın açıklaması yapıyoruz.

-Uzun sözün kısası; bizi yamalı bohçalarla yönetemez, boş vaatlerle dolu mektuplarla kandıramaz, onurlu hak mücadelemizi SOKAK tarzı diyerek kendinizce aşağılayamaz, kelimelerin arasına sıkıştırdığınız tehditlerle korkutamazsınız. İnsanlık onurumuz için meslek onurumuz için, insanca yaşamak ve insanca çalışmak için mücadelemiz devam edecek. Emin olun.

 -Aile Sağlığı Çalışanı ebe hemşire üyelerimizin hak ettikleri koşulları kazanana kadar Birlik Dayanışma Sendikası Olarak sahanın sorunlarını aktarmaya ve mücadeleye devam edeceğiz.”

 

 

Ankara HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve burdurilkadim.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.